Overgewicht: een normale reactie op een abnormale omgeving

Om mensen met overgewicht te kunnen helpen, moest ik eerst begrijpen waar deze huidige problematiek vandaan kwam, waaróm zoveel mensen nu kampen met gewichtsproblemen. De verklaring is waarschijnlijk (gedeeltelijk) genetisch ! Ik zag in dat er nu, in de huidige samenleving, er zonder enig probleem aan voedsel te komen is.
Vroeger was dit absoluut niet zo; soms moest een mens dagen zonder eten doen, maar ondertussen moest het lichaam wel blijven functioneren! Hieruit concludeerde ik dat onze genen dus geprogrammeerd moesten zijn om te kunnen overleven in tijden van voedselschaarste. (Tijdelijk) overgewicht betekende toen zelfs een overlevingsvoordeel!

Nu is het echter niet meer nodig om hiervoor vetreserves op te bouwen. Deze tijden van voedselschaarste zijn inmiddels opgeheven. Maar onze genen zijn nog lang niet mee geëvolueerd met deze ontwikkeling; zij zorgen er nog steeds voor dat voedseloverschot wordt opgeslagen voor mindere tijden.  Wat vroeger tijdelijk overgewicht betekende, is nu permanent overgewicht geworden.
Dit verklaart overigens ook waarom de huidige ‘ crash-diëten ‘, die zo ontzettend veelbelovend zijn, uiteindelijk niet tot blijvende resultaten zullen leiden. Deze diëten zorgen ervoor dat op kunstmatige wijze een situatie ontstaat, waarbij voor het lichaam een situatie van voedseltekort gecreëerd wordt. Dit speelt onze nog niet aangepaste genen alleen maar in de kaart!

Nu kunnen we onze genen (nog) niet veranderen; en de omgeving zal ook zeker op korte termijn niet wijzigen, maar gelukkig zijn wij meer dan in staat om met allebei de factoren te leren omgaan . Heeft u bijvoorbeeld wel eens geprobeerd wat minder suiker in de koffie of thee te doen? In het begin vond u met suiker waarschijnlijk veel lekkerder, maar na een paar weken merkte u niets meer van dit verschil. Dit toont aan dat onze hersenen veranderingen snel tot gewoonten kunnen maken. Hetzelfde principe geldt voor uw eetgedrag!

Door deze uitgebreide analyse kon ik uiteindelijk mijn theorie opstellen over hoe overgewicht nu ontstaat en in stand wordt gehouden. Maar ook wat we eraan kunnen doen! Hier geeft het programma van MediWeight een antwoord op.